<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Sociální poradna

Posláním Sociální poradny (odborného sociálního poradenství) Mobilního hospice Ondrášek (dále jen MHO), je poskytovat klientům informace, důvěrnou konzultaci, psychosociální podporu a doprovázení v době vážného a život limitujícího onemocnění, stejně tak jako v nelehké době po úmrtí blízkého.

Odborné sociální poradenství je poskytováno formou ambulantní, terénní, telefonickou a prostřednictvím e-mailu. Veškerá naše činnost je v souladu s veřejným závazekm


V případě zájmu o přijetí do péče MHO prosím volejte v pracovní dny mezi 8:00 a 15:00 na telefonní čísla
 
Mgr. Veronika Staňková 724 975 278 - Sociální pracovnice
Bc. Zuzana Priesolová 603 556 336 - Sociální pracovnice
 

 

Kdy a kde pracujeme?

Odborné sociální poradenství poskytujeme, dle vašich potřeb, a to bud u vás doma, nebo u nás v poradně, která je součástí Mobilního hospice Ondrášek a nachází se na adrese:

Gurťjevova 11, Ostrava Zábřeh (hospic na mapě)

Schůzku s poradcem je možné si objednat telefonicky, či e-mailem. Dohodnutou schůzkou se vyhnete případnému čekání.

Naše služby jsou poskytovány zdarma

 

Provozní doba - Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE DNE 28.12.2018 PROVOZ PORADNY OMEZEN. KONZULTACE POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.

Ambulantní služby

Pondělí od 8:30 do 15:00

Čtvrtek od 8:30 do 17:00.

 

Terénní služby poskytované u vás doma

pondělí až pátek, vždy od 8:30 do 15:30.

 


Jak nás můžete kontaktovat?

Osobně na adrese Gurťjevova 11, Ostrava Zábřeh.

Telefonicky na číslech:          

596 910 196

603 566 336 – sociální pracovnice 

724 975 278 – sociální pracovnice

E-mailem: socialni@mhondrasek.cz


Jaké nabízíme služby?

Doprovázíme klienta a jeho blízké obtížnou životní situací.

Pomůžeme vám naplánovat jednotlivé kroky péče o nevyléčitelně nemocného člověka.

Zprostředkujeme vám dostupné informace o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, kompenzační pomůcky apod.)

Zprostředkujeme vám informace o nárokových dávkách (příspěvek na bydlení, na péči apod.)

Pomůžeme vám při zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče, poskytnutí kontaktu na právní pomoc, nebo další služby jako pedikérky apod.

Poskytneme vám poradenství v oblastech pohřebnictví a pozůstalosti.

Nabízíme vám bezpečný prostor pro truchlení. 

Poskytujeme psychosociální pomoc a krizovou intervenci.


Jaké jsou naše zásady?

Individuální přístup – každý klient přichází se svým jedinečným příběhem, přičemž naši práci přizpůsobujeme jeho potřebám a možnostem.

Empatie – snažíme se vcítit a porozumět emocím a motivům našich klientů. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit své vlastní názory, hodnoty a předsudky.

Diskrétnost – Pracovníci MHO jsou vázáni mlčenlivostí.

Bezplatnost - Poskytované sociální služby jsou prováděny bez úhrady (dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Spolupráce – V MHO spolupracujeme s multidisciplinárním týmem (lékař-zdravotní sestra-psycholog-duchovní-sociální pracovník-ostatní specialisté dle potřeby klienta)

Nestrannost a rovný přístup - Služby sociální poradny a poradny pro pozůstalé, jsou poskytované všem lidem (cílovým skupinám) bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod.

Odbornost – pracovníci Sociální poradny a poradny pro pozůstalé splňují požadavky zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Respektujeme navyklé způsoby života klientů a jejich právo na soukromí.

Respektujeme svobodnou vůli klientů a pomáháme jim najít optimální řešení jejich situace.


Stížnosti

V případě, že jste nebyli spokojeni s našimi službami, máte možnost si stěžovat u vedoucí pracovnice, či ředitelky organizace. Stížnost může být podána písemnou formou prostřednictvím formuláře, nebo ústně do záznamu.

Kdo může stížnost podat:

– uživatel služby,
– zákonný zástupce (opatrovník),
– rodinný příslušník,
– fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele služby.

Forma podání stížnosti:

– ústní forma,
– písemná forma,
 

Jak postupovat:

1. ústní forma

Možnost podání:

– u ředitele Mobilního hospice Obńdrášek, o.p.s.
– u vedoucí Sociální pordny a poradny pro pozůstalé
– u sociálního pracovníka poradny,
 

2. písemná forma

Možnost podání:

  • vhozením do schránky MHO, která je označena a umístěna u vstupních dveří Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s.
  •  e – mailem na adresu socialni@mhondrasek.cz
  • poštou na  adresu: Gurťjevova 11, Ostrava Zábřeh

O vyřízení stížnosti budete informováni v co nejkratší době, nejpozději však do 30 kalendářních dnů.

Seznam nadřízených a nezávislých orgánů, na které se lze obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti:

 

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
elektronická podatelna: posta@msk.cz
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:

MPSVČR
Na Poříčním právu 1
Praha 2, 128 01
tel.: 221 922 664
e-mail: posta@mpsv.cz

Český helsinský výbor:

Štefánikova 21, Praha 5, 150 00
tel.: 257 221 142
e-mail: info@helcom.cz

Veřejný ochránce práv:

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, Brno, 602 00
tel.: 542 542 111
e-mail: podatelna@ochrance.cz