<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Paliativní ambulance

Ambulance paliativní medicíny je určena pacientům v pokročilých stádiích onkologického onemocnění či interních chorob (kardiální selhávání, pokročilá stadia chronické obstrukční plicní nemoci, jaterní cirhozy, ledvinné selhávání...) převážně již s ukončenou kurativní léčbou (to znamená zaměřenou na léčbu základní nemoci samotné) a dále již s indikovanou léčbou symptomatickou (zaměřenou na léčbu příznaků, spojených s nemocí, jako jsou dušnost, bolest, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese, delirium...). V rámci ambulance jsme schopni rovněž převazu chronických ran, aplikace rehydratačních infuzí, punkce ascitu.

Snažíme se společně s pacientem a jeho rodinou vytvořit plán paliativní péče s cílem udržení dobré kvality života nemocného i v pokročilé fázi onemocnění.
V případě, že již není pacient ambulantních kontrol schopen, můžeme navázat domácí hospicovou péčí, ev. zajistit lůžkový či jiný mobilní hospic. Rovněž úzce spolupracujeme s praktickými lékaři a agenturami zdravotní péče (home care).

Paliativní ambulance se nachází v MephaCentru, a.s. na ulici Opavská 962/39 v Ostravě Porubě. Naleznete ji ve 2. podlaží v ordinaci praktického lékaře MUDr. Ireny Černochové.

Prozatím je ambulantní péče určena pacientům registrovaným u Revírní bratrské pokladny (213).

Ambulance je otevřena každé úterý od 7 do 12 hodin.

Kontaktovat ambulanci můžete na telefonním čísle 724 975 277, a to vždy v úterý od 7 do 12 hodin, ostatní dny od 7:30 do 9 hodin, kdy Vám bude nabídnut termín vstupního komplexního vyšetření.