<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Mobilní hospic pro děti

Doprovázíme nevyléčitelně nemocné děti na cestě životem a v umírání, a to v jejich přirozeném prostředí domova, kde mohou být obklopeny rodinou, přáteli a věcmi, které mají rády.

 


Kdo jsme?

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči nevyléčitelně nemocným dětem v terminálním stádiu onemocnění v jejich domácím prostředí. Náš tým tvoří zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, fyzioterapeuti, psychologové, duchovní, poradce pro pozůstalé, dobrovolníci a management. 

Součástí dětského mobilního hospice je také Dětský denní stacionář.

Naše služby poskytujeme bezplatně.


Jaký je náš cíl?


Chceme docílit toho, aby dítě mohlo prožít poslední chvíle svého života doma, rodina mohla zůstat pohromadě a byla zachována její struktura. Základem našeho přístupu je respekt k individualitě každého dítěte a k jeho měnícím se potřebám. Uznáváme nezastupitelnou roli rodičů v péči o nemocné dítě a jejich právo společně s dítětem sami určovat, co je pro něj dobré. Respektujeme vždy soukromí rodiny a její přání.


Kdo může žádat o naši péči?

Rodiče dětí ve věku od narození do 19 let, s jakoukoliv diagnózou, kterou lékaři označili za neléčitelnou a která je spojena s vysokým rizikem předčasného úmrtí dítěte. V případě choroby nepostupujícího charakteru je nutná individuální analýza zdravotních potřeb dítěte a potřeb rodiny cestou současného a našeho hospicového lékaře. Vždy je třeba brát v úvahu názor dítěte.

Rodiče a ošetřující lékař (pediatr/specialista) se shodli na tom, že v nejlepším zájmu dítěte bude odstoupení od léčby kauzální (zaměřené na léčbu základní nemoci) a pokračování v léčbě paliativní, symptomatické (spočívá v léčbě příznaků, spojených s nemocí, jako jsou bolest, dušnost, nevolnost a zvracení, neklid...), cestou mobilní hospicové péče. Tato léčba nevede k prodloužení ani zkrácení života dítěte, cílem je zmírnění utrpení a zachování co nejvyšší kvality života v pokročilé fázi nevyléčitelné nemoci.

Dítě musí mít v domácím prostředí zajištěnou 24 hodinovou péči 7 dní v týdnu a to pečujícími osobami, které se mohou a chtějí o dítě postarat.

Rodiny v rámci Moravskoslezského kraje, dle individuální domluvy,

 

Pro zajištění péče úzce spolupracujeme s ošetřujícími pediatry a ambulantními specialisty. Délka péče je odvislá od stanovené diagnózy a aktuálního zdravotního stavu dítěte, v rozmezí několika týdnů až let. Pravidelně, co 3 měsíce, je naše kontinuální péče přehodnocována. V případě, že riziko smrti dítěte bude zhodnoceno jako nízké a navíc symptomy mohou být kontrolovány ošetřujícím pediatrem, bude naše hospicová péče ukončena. Při změně zdravotního stavu dítěte může rodina znovu požádat o přijetí do péče MHO.
 


Jak péče probíhá?

Z našeho sídla Mobilního hospice Ondrášek v Ostravě-Zábřehu vyjíždíme za našimi pacienty do domácího prostředí na území Moravskoslezského kraje.

Frekvence návštěv se odvíjí od potřeb rodiny a aktuálního zdravotního stavu nemocného. Každá rodina má k dispozici pohotovostní číslo, na které může volat 24 hodin denně. Na tomto telefonním čísle je zdravotní sestra, která může dle situace kontaktovat lékaře. Rodina využívá služeb celého týmu a návštěvy s jednotlivými pracovníky si domlouvá individuálně.

Každou rodinu zajistíme potřebnými kompenzačními pomůckami (například polohovací postel, invalidní vozík, infuzní pumpy, koncentrátory kyslíku, odsávačky, enterální pumpy apod.)

V průběhu péče můžete využít:

  • Zdravotnickou pomoc: Řešíme všechny tělesné obtíže, nejvíce bolest, dále dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, ošetřujeme rány, měníme močové katetry, zaučíme rodiny v péči o stomie a PEGy. Pokud je potřeba podáváme infuze. Zaučujeme rodinu v péči o nemocného.
  • Sociální poradnu (odborné sociální poradenství): Sociální pracovnice vám pomohou zorientovat se v situaci a vyřídit si nárokové příspěvky, příspěvek na bydlení, na péči, důchody apod. Budou vás doprovázet obtížnou životní situací a můžete se na ně obrátit se všemi svými dotazy a problémy.
  • Dětský denní stacionář má ulevit rodičům od náročnosti péče tím, že rodič dítě do stacionáře přes den přiveze a může si vyřídit své záležitosti a odpočinout si.
  • Hospicovou knihovnu
  • Poradce pro pozůstalé k nabízí poradenství a pomoc po úmrtí vašeho blízkého, organizuje svépomocné skupiny pro pozůstalé.
  • Půjčovnu pomůcek
  • Psychologickou či duchovní pomoc a podporu

Jak zažádat o přijetí do péče?

V případě zájmu o přijetí volejte v pracovní dny na telefonnní čísla  603 566 336, nebo 724 975 278.

Ta s vámi sepíše takzvaný První kontakt, který obsahuje zejména informace o onemocnění dítěte, jeho průběhu a aktuálnímu stavu. Bude potřebovat jména ošetřujících lékařů, kteří naše služby doporučili. Dále bude zjišťovat v jakých podmínkách a kdo bude o dítě pečovat. Doba přijetí se odvíjí od naléhavosti a obtíží dítě.