<style> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Dětský hospicový stacionář

 

Posláním naší služby je ulevit Vám, rodičům a pečujícím, od namáhavé péče o nevyléčitelně nemocné dítě. Tyto služby jsou poskytovány bezplatně.

Dětský hospicový stacionář je nestátním zdravotnickým zařízením, nabízejícím ambulantně tři lůžka pro denní pobyt dětí ve věku 0-18 let. Během pobytu dětských pacientů ve stacionáři je cílem kvalifikovaných lékařů, všeobecných sester, dětských sester a fyzioterapeutů zajištění kvalitní ošetřovatelské péče a zajištění potřeb dítěte. Všechny činnosti jsou prováděny se souhlasem rodičů a s ohledem na dodržování bezpečnostních a hygienických opatření


Přijetí dětí do péče Dětského denního stacionáře

Děti jsou přijímány do dětského stacionáře na základě rozhodnutí lékaře MHO, o.p.s., po konzultaci s ošetřujícími lékaři a po řádném seznámení se zdravotnickou dokumentací.

Indikace k přijetí

Do DHS přijímáme děti s nevyléčitelným - život limitujícím a ohrožujícím onemocněním, které již nemůže navštěvovat rehabilitační stacionář, nebo jiné zařízení podobného typu.

Kontraindikace k přijetí

Vzhledem k omezenému personálnímu a prostorovému zajištění, nejsme schopni zajistit péči o děti bez funkční poruchy pohybového aparátu, které vzhledem ke své mobilitě vyžadují odlišný individuální program.

Přijetí dětí s omezenou mobilitou lze konzultovat s lékařem, či vrchní sestrou.


Provozní doba stacionáře

Provozní doba stacionáře:                 

8:00 – 15:00 hod., ve vybraných termínech do 18:30

Příjem dětí do stacionáře:                 

8:00 – 9:00 hod., ve vybraných termínech s odpoledním provozem 8:00-10:00

Odchod rodičů po předání dítěte:    

Nejpozději v 9:20. (10:20 ve vybraných termínech s odpoledním provozem)

Propouštění dětí do domácí péče:    

Nejpozději do 15:00 (18:30 ve vybraných termínech s odpoledním provozem)


Denní plán

Během denního pobytu dítěte je realizována ošetřovatelská péče zahrnující například:

  • podávání stravy – potrava může být podávána ústy, přes PEG stříkačkou nebo pumpou, infúzí. Není připravována ve  stacionáři.
  • podávání tekutin – tekutiny mohou být podávány ústy, přes PEG jednorázově nebo pumpou, infúzí
  • převazy ran a vstupů – jsou realizovány dle potřeby a individuálních specifik poraněných ploch
  • inhalační léčba – s využitím elektrických inhalátorů nebo aerosolových inhalací
  • oxygenoterapie – v případě nutnosti (nízká saturace krve kyslíkem) je podáván kyslík přes koncentrátor
  • zajištění čistoty dýchacích cest – odsávání dle potřeby
  • rehabilitace – využívaná je zejména poklepová masáž hrudníku, případně další fyzioterapeutické techniky v přítomnosti fyzioterapeuta
  • podávání léků dle ordinace lékaře
  • stimulace smyslového vnímání - bazální stimulace, muzikoterapie, světloléčba

Během denního pobytu dítěte je realizována podpora adaptace dítěte na změnu prostředí:

Při prvních návštěvách se rodiče řídí pokyny a doporučeními koordinátora péče. Personál přistupuje k dítěti citlivým, laskavým a pedagogicky správným přístupem. Udržujeme soustavný citový a řečový kontakt s dětmi a respektujeme jejich individuálních zvláštnosti. Program je určován tak, aby děti nebyly přetěžovány. Vybavení a prostředí stacionáře je upraveno tak, aby vyhovovalo věkovým a individuálním požadavkům dětí.

Věnujte, prosím, pozornost našemu Provoznímu řádu, kde naleznete podrobné informace o fungování Stacionáře.


Zájemci o stacionární péči

V případě, že máte zájem využívat našich služeb Dětského hospicového stacionáře a nejste ještě klienty Mobilního hospice Ondrášek, obraťte se na koordinátorku péče na tel: 603 566 336.

Při prvním kontaktu, budeme potřebovat informace o onemocnění dítěte a jeho aktuálních potížích. Dále si připravte jména ošetřujících lékařů a základní popis denního plánu dítěte.